Dojem je výborný. Perfektní prezentační dovednosti, doplňování obou moderátorů bylo perfektní (dokonalá souhra). Osobně jsem bojoval s délkou kurzu a množstvím nových informací.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděl:
Racionalita Libora / cítil jsem se bezpečně nebo spíše pochopeně – stejný pohled na věc a často podobné vyhodnocení situace, bylo mi to velmi blízké.