Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděl:
Přístup lektora a jeho celkový projev. Skupina účastníků jako celek byla moc fajn.