Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Přímost informací a odbornost přednášejících.