Odnesla jsem si spoustu technik, ale hlavně uvědomění si, jak reaguji v konkrétních situacích a jak se dá reagovat jinak, abych se v komunikaci s ostatními cítila silná, pevná, vyrovnaná, udržela si nadhled. Dalo mi to námět na ,,studium druhých,, v konfliktních situacích a spoustu možností, jak tyto situace využít ve prospěch všech zúčastněných.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Modelové situace