Zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím políčka v přihlášce na kurz udělujete souhlas pro:

Libor Webster, IČO: 70374503, se sídlem Třešňovka 101, 252 62  Horoměřice
(dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení
název společnosti
e-mail
telefonní číslo
fakturační údaje

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail a fakturační adrea jsou nutné zpracovat za účelem organizace kurzů, seminářů, zpřístupnění online kurzů. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně jednoho roku od ukončení čerpání objednaných služeb (kurzy, semináře, on-line kurzy a další), případně po dobu, která je uložena daňovým zákonem, zákonem o účetnictví, nebo jiným platným právním předpisem.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovavat pro marketingové účely, tedy zasílání informacích o nových nabídkách a akcích. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu maximálně tří let od ukončení čerpání objednaných služeb (kurzy, semináře, on-line kurzy a další).

S výše uvedeným zpracováním pro poskytování služeb, nebo marketingové účely, udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu libor.webster@gmail.com nebo dopisu na kontaktní údaje Libor Webster, Třešňovka 101, 252 62 Horoměřice

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat:
poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.