Super

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Uvědomila jsem si věci, které jsem předtím neviděla.