Splnil naprosto má očekávání, probralo se hodně témat a ve finále jsem si uvědomila, že bych si měla pořešit jiná, než pro která jsem původně na kurz šla :-)

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Tvůj a Monči vtip a přirozenost, skvěle se doplňujete v předávání informací, absolutní jasnost a vysvětlení „problému“, neodsuzování „jiného“ názoru, takt a empatie.