Kurz je uchopeny pragmaticky, vychádza z reálneho života a každý jeden účastník sa v ňom nájde. Skvelá ukážka, ako v praktickom živote fungovať inak, komunikovať konštruktivne a nachádzať reálne riešenia bez ego súboja „kto z koho“. Odporúčam každému, kto chce žiť spokojný a kvalitný život.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Príklady uvedené z praxe, praktické zdramatizované ukážky, možnosti, ako to môže byť a vyzerať inak..