Libor je zárukou kvality, takže jsem nepochybovala o tom, že pro mě bude kurz NoGames přínosný. Od prvního dne mě náplň kurzu bavila a fascinovalo mě, že nabízí pro každou komunikační situaci řešení. Řešení, jak se nenechat druhým člověkem vtáhnout do hry a jak ji sám nerozehrávat, nezacyklit se ve vysvětlování, obhajování, maskování viny atd. V teorii vše dává krásný smysl a v nácvicích bylo skvělé si příkladové situace vyzkoušet. Aplikace v životě je pak samozřejmě těžší, ale díky know-how z NoGames máme volbu a možnost vystoupit z automatických reakcí / vzorců chování. Pro mě byl kurz obohacující jak pro osobní život, tak pro praxi s klienty.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Liborovy pohotové reakce na komentáře a dotazy ze skupiny. Vždy dokázal, že je koncept NoGames dotažený, smysluplný a lze ho využít na jakoukoliv situaci.