Vhodné k pochopení nezdarů v komunikaci s ostatními lidmi a ukázání cesty. Doporučuji.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděl:
Atmosféra sdílení