Seminář mi pomohl k rozpoznání situací, ve kterých se člověk v průběhu nachází a které jsou hrou, ve které je člověk na hraně manipulovatelnosti. A nástin toho, jak reagovat, co dělat, co nedělat a jak se posouvat zdárněji k cíli.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděl:
Zacílení a soustředění se k věci, hry, výklad.