KURZY NO GAMES PRO POKROČILÉ

A pokračujeme ve vzdělávání dál. Po základním kurzu No Games vám nabízíme navazující kurzy, ve kterých se naučíte další techniky a principy života bez her.

Vybrat si můžete buď z všeobecného nebo z tématicky zaměřeného kurzu. Ať už si vyberete jakékoliv pokračování, rozvinete své nabité zkušenosti více do hloubky a procvičením si je ještě více osvojíte.

NO GAMES MASTER

Dvoudenní workshop

V úvodním kurzu jsme se seznámili s konceptem No Games. Zjistili jsme, jak moc je náš život prodchnutý hrami a jak se z nich vymanit. Jak se naučit ustát svou pozici, jak jednat a nenechat se manipulovat. Naučili jsme se jak řídit svůj život a nenechat se jím vláčet.

Dotkli jsme se základů vyjednávání, sebeprezentace, analýzy potřeb našich i druhých, díky tomu definovat svůj cíl a ve všem co děláme ho sledovat.

Více do hloubky

V tomto navazujícím workshopu všechny témata rozebereme do větší hloubky a navíc si je mnohem více procvičíme. Budeme si prostě mnohem více hrát, abychom se naučili nehrát.

Rozšíříme si naše znalosti o další techniky a způsoby, jak žít svůj život v mnohem větší synergii s okolím. Staneme se pravými mistry v životě bez her.

Na workshopu budeme rozebírat vaše vlastní životní situace a budeme se společně učit, jak je řešit způsobem No Games.

Osnova:

  • Základy vyjednávání, jednání, sebeprezentace a ustání si své pozice

  • Kdo neřídí, je řízen

  • Analýza potřeb a cílů

  • Ticho – mocný nástroj

  • Neřešte minulost, ale budoucnost

  • Realizace změny

  • Myšlenkové mapy

NO GAMES IMAGE

Dvoudenní workshop

Máte problém vystoupit na veřejnosti? Nebo dokonce i před pár kolegy?

Máte skvělé myšlenky, ale neumíte je prodat svým kolegům, partnerům, zákazníkům?

Případně se cítíte nejistě, nebo máte nízké sebevědomí kdykoli, když nejste úplně sami? Nebo ano, ale cítíte, že máte své rezervy, nedostatky ve svém projevu a chtěli byste se posunout ve svých prezentačních dovednostech mnohem dál?

Pak je “No Games Image” právě pro vás.

Jak zapůsobit na druhé

Ale nenechte se mýlit. No Games Image není jen pro obchodníky nebo lidi, kteří potřebují ve své práci vystupovat před lidmi. Naopak, je to workshop pro úplně normální lidi. Naučíte se zde, jak i v běžném životě vystupovat sebejistěji, ale ne arogantně. Jak dosáhnout svých cílů, dělat to co si přejete, prosazovat své názory bez agrese. Bez úlisných manipulačních praktik. Bez přehnané dominance, ale ani v submisivní roli. Naučíte se jak být sám sebou a jak díky tomu žít úspěšnější a spokojenější život.

Vyladění vašeho projevu

Vyzkoušíte si, jaké to je vystupovat před kamerou a pak se na sebe dívat. Nikoli však proto, že by se z vás měli stát herci, ale proto, abyste zjistili, jak vás vlastně vidí ostatní. Jak na ně působíte, jak na ně působí váš projev. Vyzařuje z vás vaše skutečné JÁ, nebo se nepoznáváte. Budete s ostatními rozebírat nedostatky ve vašem projevu, prostor ke zlepšení a znovu si vše před kamerou vyzkoušíte.

Procvičíte si, jak ve svém projevu sledovat náš cíl. Jak se vyhnout omáčce a mluvit k věci. To vše jak dělat působivě, zajímavě, prostě sympaticky. Stanete se “showmany”, nikoli však komiky.

NO GAMES COMMUNICATION

Dvoudenní workshop

Stále se vám stává, že jste zatlačování do situací, které se vám nelíbí?

Máte pocit, že jste životem vláčeni a nedaří se vám ho řídit?

Když se s někým bavíte, diskutujete, “hádáte se”, tak stále vycházíte z těchto situací nespokojeni a s pocitem blízkým “to se mnou zase pěkně … (doplňte si sprosté slovo dle svého výběru)”?

Ano, manipulují s námi i lidé, kteří mnohdy nedosahují našeho intelektu, znalostí, zkušeností, ale mají jednu (pro ně) výbornou schopnost. Zatáhnout ostatní do svých manipulativních her.

Už žádné manipulace

Ve jménu No Games se naučíte, jak tyto hry změnit, jak je nehrát a přitom ustát. Nebudeme se učit být lepšími hráči, lepšími manipulátory. Vůbec ne, naučíme se a vyzkoušíme si na mnoha situacích, jak v těchto situacích vyhrávat způsobem No Games. Vyhrávat a přitom všem sledovat naše cíle a win-win přístup.

Sebevědomá komunikace

Stejně jako v No Games Image i zde budeme pracovat s kamerou. Je to důležité, pokud chceme být úspěšní ve vyjednávání, v jednání, musíme se zbavit neustálých pochybností o sobě samých, o tom jak vypadáme. Máme nějaké nedostatky, tak je odstraňme, nebo je přijměme. Ale nenechme se jimi omezovat a nedejme ostatním do ruky nástroj, jak nás manipulovat.

Jedno moudro na závěr:

“Proč nikdy nemůžeme vyhrát hádku s blbcem? Protože nás při ní stáhne na svou úroveň a utluče zkušeností.”

Tak do této hry nevstupujme.

NO GAMES JEALOUS

Třídenní workshop

Žárlivost je toxická, její nadměrné množství dokáže otrávit a zahubit i ten nejkrásnější vztah. A vlastně nakonec vůbec nezáleží na tom, zda ji dáváte najevo, nebo se vám ji snad daří (nebo si to myslíte) skrývat.

Žárlivost nás ničí

I skrývaná žárlivost, nebo rozumově ovládaná vás ničí, nahlodává vaši důvěru a vám se čím dál hůře daří ji udržet pod kontrolou. Začínají z vás postupně prosakovat nejdříve „nevinné“ otázky. Postupně se vám odpovědi „nějak“ nezdají, tak se „nenápadně“ snažíte zjišťovat a ověřovat dál a pak… Už to skrývat nejde. Jste označeni za paranoidní, za žárlivé. Chvíli si to i sami o sobě myslíte, ale pak se ve vás objeví obvyklá alibistická myšlenka „Já bych nežárlil/la, kdyby mi k tomu nedával/la důvod“. Najednou už ve všem vidíte důkaz nevěry.

A „oběť“ vaší žárlivosti hraje svou roli dokonale. Nejdříve se obhajuje, přesvědčuje, snaží se dokázat, že není nevěrný/ná. Začíná s vámi hrát hru „křížový výslech“. Na všem co řekne, čím se hájí, se vám daří najít něco, co nesedí. Něco, co vám dříve neřekl(a), proč asi…

Tato hra nemá vítěze

Pak už začne skrývat, neřekne, že byl na obědě s kolegyní/kolegou, nebo že mu volala kamarádka/kamarád. A důkaz je na světě. Kdyby měl(a) čisté svědomí, tak by to přeci netajil(a).

Tuhle hru hrají oba a oba ji prohrávají. Tato hra totiž nemá vítěze, jen poražené.

Mějte žárlivost pod kontrolou

Žárlivost. Emoce, která ničí vztahy a využívá manipulační taktiky v celé své šíři. Pojďme se společně podívat na váš vztah a naučit se žárlivosti rozumět a mít ji pod kontrolou. Jak toho dosáhneme?

Nejdříve si přiznejte, že máte problém – oba, je to párová hra. Výborně, to jste již asi udělali, jinak byste o tomto workshopu neuvažovali.

V následujícím kroku budeme o pocitech mluvit, obě strany, vlastně mnoho stran. Zjistíte, že v žárlivosti je vzorec. A stejný vzorec je i v protistraně. Už jen to, že si otevřeně a nahlas vše pojmenujeme, už jen tím začnete pozorovat absurditu této hry.

Dále přistoupíme k ještě bolestivějšímu odkrytí, jaké má tato hra dopady a jak je přitom naprosto nelogická a nesmyslná. Jak jde sama proti cílům obou hráčů, jak vůbec nevyvolává kýžený efekt, ale naopak.

Žijte dokonalý vztah

Budeme spolu přicházet na to, co vlastně chcete. Jaký vztah chcete mít, jak chcete žít. Zjistíte, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

Nyní se začneme bavit o své sebehodnotě. Začneme ji nalézat a začneme chápat jak jít cestou vyrovnaného vztahu. Vztahu, kde ani jeden z partnerů není žádanější, nebo jistější než ten druhý. Možná to bude pro vás utopický sen, ale věřte, že se k němu můžete dopracovat. Pomůže vám k tomu další krok.

Objevení pramenu žárlivosti

Práce s vašimi bloky a strachy, vyrovnání se s minulostí, s bolestivými „zkušenostmi“ vás, vašich rodičů, čehokoli. Začnete zjišťovat proč vlastně do této hry opakovaně vstupujete a začnete se toho zbavovat technikou, která již pomohla tisícům lidí.

Nakonec, po dlouhé a náročné dřině, máte šanci zjistit, že žijete mnohem krásnější vztah, než jste si v jakékoli fázi této hry dokázali představit.

Pro koho kurz je a není

Kurz určený pro páry, které mají se žárlivostí zkušenosti a chtějí to změnit, chtějí tento „problém“ spolu vyřešit. Může se zúčastnit i jedinec, který má se žárlivostí zkušenost z jakékoli strany. Ale největších úspěchů můžete docílit jen společně.

Pro koho workshop není. Pokud chcete, aby vám na základě Vašich argumentů někdo potvrdil, že vaše žárlivost je oprávněná. Nebo naopak, pokud chcete, aby někdo potvrdil, že váš partner je žárlivý a má si ten problém vyřešit sám.

Latest News