Kurz NoGames Master bych doporučila každému, kdo chce vědět víc, jak jednat s lidmi tak, aby je to neohrožovalo, jak naslouchat, aby si partner mohl prožít svoji emoci a pak byl schopen jednat již na racionálním základě, zopakovat si, jak funguje nálepkování i myšlenkové mapy. Prostě zvědomit si spoustu zajímavých informací, o kterých skoro každý, když je uslyší, řekne „to je přece jasný“, ale do doby, než jsou vyřčeny, je ve svém jednání nepoužívá.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
SCARF – komplexní pohled, co dodržet při jednání s lidmi, mám na čem pracovat. A třeba i to, jak jsme se „vykoupali“ v prvním vedení porady – víc si uvědomuji, že moje metoda „nebýt viděna a jen souhlasit/nesouhlasit s tím, co navrhne druhý“ je nesmyslná.