Největší výhodu online kurzu NoGames vidím v rozdělení kurzu do bloků, v délce dvě hodiny tři dny v týdnu a délkou trvání kurzu čtyř týdnů, což umožňuje větší uvědomění probíraných témat a s možností následného poslechnutí přednášky ze záznamu, který je skupině poskytnut po určitou dobu. Online podoba kurzu zároveň splňuje možnost vzájemné interakce přednášejících s účastníky kurzu. Zvolená témata jsou doprovázena příklady z běžného života a celý projekt je koncipován pro využití v praxi v rámci řešení každodenních situací, které prožíváme všichni ve svém životě, ať pracovním nebo soukromém. Takže kurz rozhodně doporučuji každému, protože získané poznatky se dají využít ve všech oblastech našeho života.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděla:
Rozložení kurzu na dvě hodiny a třikrát do týdne, včetně možnosti si opakovaně poslechnout záznam. Dále zvolení aplikace zoom, která umožňovala okamžitou vzájemnou interakci.