Skvělý otvírák na mezilidské i osobnostní vztahy.

Na otázku z dotazníku „Co se ti obzvláště líbilo?“ odpověděl:
Atmosféra, probíraná témata a jejich prezentace, nejen teoretické, ale i praktické příklady.